Terapi

At arbejde som nlp-terapeut er at være til disposition- at være samtalepartner - for dig i dit arbejde med dig selv og din udvikling. Sammen finder vi nye vinkler på tilværelsen , sammen ser vi på gamle mønstre og vaner og finder måske mere hensigtsmæssige måder at tænke på, når måske til en erkendelse af, at vi selv vælger vores liv/vores dag/vores øjeblikke.Vi arbejder med værdier, vi sætter mål og vi når dem, vi vælger livet.
terapi

NLP står for neuro (hjerne) lingvistisk (det talte sprog og sanse psykiske sprog) programmering og vi arbejder med måden, hvormed vi programmerer vores hjerne og dermed vore handlinger.


Pædagogisk psykologi er en arbejdsform til udredning af/ afdækning af børn og unges potentiale og ressourcer baseret på de mange måder at være intelligent på. Gennem en filmet proces finder jeg personens stærke/svage sider, finder læringskanaler, hvilke sanser barnet foretrækker at bruge i indlæringssituationer, finder korttids/langtids hukommelse, spændvidde osv. En form for ressourceprofil bliver resultatet samtidig med, at den filmede session bliver et redskab i en erkendelsesproces , der hjælper personen til at forstå sig selv og sin rolle i tilværelsen.